"Letošní školní rok jsem měla to štěstí, že jsem poprvé mohla přivítat děti ve škole, což jsem v minulých letech nemohla," prohlásila ministryně. Podle svých slov je moc ráda, že se po dlouhé době letos poprvé zastavil pokles prvňáčků a počet dětí ve školách se stabilizuje.

Nárůst prvňáčků není příliš dramatický, od školního roku 2004/2005 činí nárůst čtyři procenta, ale zastavil se pokles. V základních školách usedne do lavic na 1. stupni 460 tisíc dětí a na 2. stupni zhruba 336 žáků.

"Všichni se těšíme a připravujeme na nový školní rok," uvedla optimisticky Kopicová. Zároveň však připomněla, že i resortu školství se dotýká celosvětová hospodářská krize. "Musíme se také přizpůsobit krizi, která se projevuje i ve školství, a i my musíme velmi efektivně hospodařit," uvedla. Na druhou stranu podle ní vše ve školách běží podle plánu a učitelé by měli děti připravovat kreativnějším způsobem, než tomu bylo v minulosti.

S nástupem nového školního roku totiž startuje ve všech gymnáziích a přibližně polovině středních odborných škol velká reforma. Ostatní střední školy se přidají během příštích dvou let. Centrální osnovy a encyklopedické znalosti žáků by se měly postupně stát minulostí. Výuka se bude orientovat spíše na schopnost žáků řešit problémy, spolupracovat, nést zodpovědnost, na komunikaci v češtině i v cizím jazyce, práci s počítačem či chuť dále se učit. Školy budou moci do svých osnov zařadit i nové předměty nebo některé spojit, například fyziku a chemii. Žákům by reforma měla přinést zajímavější vyučování, v němž už by neměli jen pasivně poslouchat výklad a pak z něj být vyzkoušeni, ale měli by mít víc prostoru pro vlastní aktivitu a vyjádření názoru.

Ministerstvo školství již vydalo 227 rámcových vzdělávacích programů, další se ještě připravují a budou vydány v příštím roce. Od schválení mají školy dva roky na to, aby si podle nich vytvořily vlastní vzdělávací programy. Každý další rok se vzdělávací program posune o ročník výš, po čtyřech letech se tak podle vzdělávacích programů bude učit celá škola. Od roku 2012 budou již všechny školy učit podle školních vzdělávacích programů.

Do lavic středních škol usedne v úterý o 11,5 tisíce žáků méně. Kromě slabých populačních ročníků klesá také samotný zájem žáků o obory bez maturity. V oborech bez maturity bude studovat okolo 107 tisíc žáků oproti 388 tisícům, kteří zakončí své studium maturitou. V lavicích gymnázií bude studovat 144 dětí, z toho 85 tisíc v oborech víceletých.