Zkoušky z angličtiny absolvovali zrakově postižení studenti letos v červnu s vyznamenáním, nyní dorazily certifikáty z Londýna. „Díky skvělému přístupu lektora a speciálním studijním materiálům, které nám škola připravuje, se nám daří plynule zvládat zákonitosti angličtiny. Bez unikátního přístupu k výuce bych zřejmě nemohl dosahovat tak dobrých studijních výsledků. Myslím, že jsem udělal velice dobře, když jsem se rozhodl pustit se i se svým handicapem do studia jazyka, což mi dříve připadalo nemyslitelné,“ řekl nevidomý student Karel Hrubeš, jeden ze zrakově postižených studentů, který jazykový certifikát převezme.

Tyto certifikáty o jazykové způsobilosti ještě žádný zrakově postižený student v České republice nezískal, hradecká jazyková škola je tak zatím jedinou, která je u nás schopná zrakově postižené na evropsky uznávané jazykové zkoušky připravit.

Nevidomí a slabozrací studenti si pochvalují studijní materiály, které vznikají speciálně pro účely jejich výuky. „Těžiště výuky spočívá především v poslechu cizího jazyka. Studenti si z kurzů odnášejí množství nahrávek se slovíčky či frázemi, které jim speciálně připravujeme. Velice důležitá je pochopitelně také pečlivá příprava lektora na jednotlivé hodiny. Lektor se musí daleko více zaměřit především na mluvený projev, který je významným, téměř jediným prostředkem výuky,“ řekl Tomáš Morávek, ředitel Evropského vzdělávacího centra, který skupinu zrakově postižených studentů už dva roky vyučuje a připravoval je také na jejich první zkoušky.

Unikátní výuku zrakově postižených se podařilo v hradecké jazykové škole spustit také díky projektu s podporou Evropské unie. „O výjimečnosti této výuky svědčí také ocenění LABEL 2008, které naší škole vloni udělilo Ministerstvo školství České republiky ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Součástí projektu bylo také zřízení jazykového e-learningového centra, které dnes slouží zhruba 1200 studentům z celého kraje,“ dodal Morávek.

Evropské vzdělávací centrum nyní připravuje další projekt, který by měl evropskou finanční podporu proměnit v užitečný přínos pro studenty jazyků v Hradci Králové a okolí. Jazyková škola chce zřídit Profesní jazykovou akademii, která má vybudovat novou jazykovou školu na internetu. Projekt je zaměřený čistě na jazykové vzdělávání profesionálů: lékařů, obchodníků, právníků či pracovníků v technických oborech a řemeslech.

„Tento záměr má dva pilíře: první zaměřujeme na profesní jazykové vzdělávání. A protože jde většinou právě o zaneprázdněné profesionály, měla by jim sloužit škola vlastně celá na internetu. Vedle docházení do jazykové školy by měli mít možnost být nepřetržitě a z jakéhokoli místa na světě v kontaktu s lektorem a zároveň využívat kompletní zázemí, které škola nabízí: rychlý a bezproblémový vstup do rozsáhlé databáze slovníků, do knihovny, k testům či poslechům,“ uvedl ředitel Morávek.

Profesionálům, kteří si budou chtít zlepšit své jazykové schopnosti v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině či ruštině, by měl začít tento projekt sloužit od září příštího roku.