„KudyKam je jediným souhrnným bedekrem svého druhu na českých vysokých školách, který vyčerpávajícím způsobem reflektuje potřeby a požadavky nových studentu nejen při studiu, ale také v oblasti zábavy a kulturního života,“ řekl Palaščák. Publikaci vydala Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s občanským sdružením Studenti UP.

Kromě důležitých informací o struktuře univerzity, systému studijní agendy či o univerzitních zařízeních, čekají na "prváky" také tipy na kulturní, sportovní a společenské vyžití v Olomouci, mapky sítě městské hromadné dopravy a města, kalendář akademického roku či slovníček vysokoškolských pojmů.

"Průvodce nejen zjednodušuje integraci nově příchozích studentů do univerzitního prostředí, ale také práci zaměstnanců univerzity, na něž se obraci méně studentů s dotazy, které jim zodpoví právě tato příručka," řekl o bedekru Ondřej Martínek, jeden z jeho tvůrců. Studenti tak najdou na jednom místě přehledné návody na to, jak spravovat svou studijní agendu, jak si objednat jídlo v některé z menz či jakým způsobem postupovat v případě zajmu o zahraniční studijní pobyt.

Průvodce prváka po UP obsahuje také praktické adresáře a přehledy otevíracích hodin různých instituci. "Většina nových studentů nepochází z Olomouce, a proto je důležité seznámit je nejen s univerzitou, ale i s městem, ve kterém se chystají studovat. Říct jim, kde naleznou bankomat nebo postu, kdy a kam si zajit do té které knihovny či kam vyrazit ve volném čase,“ dodal Martínek. Součástí příručky jsou i vouchery sportovních center a pohostinských zařízení i slevové kupony na kopírování.

Stostránkovou publikaci obdrží 6000 nových studentů osmi fakult Univerzity Palackého zdarma.