Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková podle Drymla prosazuje rozdílné navyšování plateb od zdravotních pojišťoven pro jednotlivé nemocnice, a to tak, že zadlužené nemocnice od nich dostávají víc než zařízení s vyrovnaným hospodařením nebo dokonce zisková. "Tyto platby mají být údajně účelově použity pouze na navýšení platů sester a mají jít z prostředků zdravotních pojišťoven, určených výhradně na úhradu zdravotní péče," napsal Dryml v dopise.

Proto ředitel vrchlabské nemocnice podal podnět k šetření Ministerstva zdravotnictví ve věci porušení hospodářské soutěže, pletichy i možných dalších porušení zákona o zdravotních pojišťovnách. "Zdravotní pojišťovny jsou pouze zprostředkovateli plateb za zdravotní péči a neslouží k dotování mezd. Finanční prostředky jsou určeny pouze na léčbu a zdravotní plány pojišťoven jsou předem odsouhlaseny Parlamentem ČR. Žádný ministr není oprávněn tyto plány měnit," dodal Dryml. Podle něj by mělo být správným postupem navýšení finančního ohodnocení za poskytovanou zdravotní péči.

"Jde také o jasné porušení pravidel EU, která podle našich informací tuto skrytou podporu ze strany státu nerovnoměrně vybraným subjektům neodsouhlasila. Proto žádáme o urychlené zahájení řízení s Ministerstvem zdravotnictví, protože připravujeme podnět komisi EU a možnou žalobu na český stát i arbitráž. Cítíme se totiž jako dobře hospodařící nemocnice českým státem účelově poškozeni a diskriminováni," uvedl dále v dopise Dryml.