"Ke stávajícímu systému limnigrafických stanic pod hostivařskou přehradou a v Nuslích jsme vybudovali nové stanice nad nádrží Hostivař, a to v lokalitách Petrovice, Průhonice, Kocanda, Benice, Kuří, Jesenice, Dobřejovice a Modletice," uvedl Štěpánek.

V rámci výstavby každé limnigrafické stanice se podle něj vždy provádí stavební úprava průtočného profilu koryta včetně osazení měrné latě a opevňuje se úsek koryta nad a pod měrným profilem. Stanici dále tvoří šachta s budkou pro osazení měřicího přístroje s tlakovou měřící sondou a vysílačem, který přenáší data do centrály na kanálech GPRS/GSM. Některé limnigrafy jsou vybaveny i srážkoměrem. Jednotlivé stanice jsou pak vybaveny vzájemně kompatibilní technologií, zároveň je zajištěn zdroj elektrické energie.

Na základě vyhodnocení přenesených dat bude moci správce nádrže Hostivař, kterým jsou Lesy hlavního města Prahy, ze zjištěných průtoků v měrných profilech nepřetržitě sledovat situaci v povodí a v případě potřeby operativně manipulovat hladinou hostivařské nádrže.