Novela zavádí podle předkladatelů nutnost adekvátního zabavování a má zabránit zabavování nepoměrně drahých věcí za drobné dlužné částky, novinkou je i nový proces vyškrtnutí věci či ohlídání toho, aby nebyl majetek zabaveného prodáván pod cenou.

Podle ministerstva spravedlnosti je základním cílem novely zkvalitnit činnosti v rámci exekučního řízení, převést na exekutory nerozhodovací administrativu, kterou jsou zatíženy soudy, zjednodušit nařizování exekucí a tak přispět k větší ochraně věřitelů před neplatiči. Změny by zároveň měly přispět ke zrychlení exekučních řízení a zjednodušení postupu soudu. Exekutor bude vyřizovat pouze nesporné věci, tedy takové, v nichž mezi účastníky ohledně dané otázky panuje shoda. V opačném případě bezodkladně předloží věc k rozhodnutí soudu.

Novela má zvýšit odpovědnost soudních exekutorů. Postup pracovníků exekuční komory by měl být podle novely založen více na uložení nových povinností exekutorům.