Novela upravuje povinnosti lékaře v rámci vyplňování dočasné pracovní neschopnosti pacienta. Během několika měsíců účinnosti se podle nich dalo vyhodnotit, že šestidílný tiskopis, který lékaři musí při dočasné pracovní neschopnosti pacientů vyplnit, je nadbytečný. Kromě toho nejde některými psacími prostředky ani propisovat. Tiskopis by měl být nově pouze pětidílný. "Při podrobném rozboru situace bylo zjištěno, že některé díly lze považovat za zbytné. Navrhuje se proto, aby v zákoně o nemocenském pojištění byly provedeny změny umožňující snížit počet dílů tiskopisů pro uplatňování nároků na výplatu nemocenského a ošetřovného," vysvětlili navrhovatelé Petr Nečas (ODS) a Zdeněk Škromach (ČSSD) v důvodové zprávě.

Předkladatelé návrhu novely upozornili na to, že zákon, jenž platil od začátku tohoto roku a upravuje nemocenské pojištění, zbytečně administrativně zatěžuje lékaře. "Návrh zákona bude mít příznivý dopad na ošetřující lékaře, jimž se sníží administrativní náročnost související se zasíláním hlášení, a dále se jim sníží náklady na toto odesílání asi o třetinu," dodali poslanci.

Další zjednodušení, které zákon pro lékaře předpokládá, je prodloužení lhůty pro zasílání tiskopisů okresním správám sociálního zabezpečení. Dosud to museli lékař učinit nejdéle druhý den po zjištění pracovní neschopnosti u pacienta. Správa přitom ale prvních 14 dní neschopnosti pacienta tento tiskopis pro svou evidenci v podstatě nepotřebuje, protože nemocenskou proplácí zaměstnavatel.

Zasílání tiskopisů s rozhodnutím o vzniku a zániku potřeby ošetřování a péče o pacienta se pak v ordinacích úplně ruší. Rozhodnutí o vzniku a zániku ošetřování člena domácnosti předá pojištěnec zaměstnavateli a ten ho teprve předá správě sociálního zabezpečení.