Legislativní norma, kterou prezident podepsal, je spíše technického rázu a má umožnit, aby čeští europoslanci mohli pobírat stejně jako jejich kolegové z EU plat v přibližné výši 200 tisíc korun z evropského rozpočtu, a nikoli jen 86 500 korun z českého rozpočtu, jak tomu bylo v minulém funkčním období.

Norma upravuje také některé skutečnosti týkající se odvodů sociálního a nemocenského pojištění, zdanění a důchodu europoslanců.

Podmínky výkonu mandátu europoslanců by nyní měly odpovídat podmínkám zaměstnávání pracovníků v ostatních unijních institucích. A neměly by se již řídit úpravami v jednotlivých členských zemích.

Nicméně členské země do ustanovení zapracovali i klauzuli, která počítá s přechodným obdobím v případě žádosti fungovat dle starých pravidel. O klauzuli se zasadila zejména Itálie, jejíž europoslanci by si nyní platově pohoršili. Ze státního rozpočtu totiž dostávají vyšší plat, než by dostávali z rozpočtu evropského.