"Při uskutečňování projektu se odtěží komunální odpad, který se odveze na řízenou skládku," řekla Černocká. "Po odstranění skládky upravíme krajinu do původní podoby," dodala mluvčí. Podle jejích slov se vedle kultivace lokality také odstraní kontaminace zdroje pitné vody v ochranném pásmu druhého stupně vodního zdroje Dalov.

Na místě skládky byl v minulosti břidličný lom. V současné době se na tu nachází přibližně 3500 tun odpadu.

Město Šternberk získalo na projekt "Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě Dalov - Šternberk" dotaci z Operačního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky. Dotace činí 15,1 milionu korun.