"Současný stav, kdy je problematika sportu kompetenčně v rukou ministerstva školství, musí být změněn. Plánujeme přípravu uceleného a propojeného systému podpory sportu, a to jak na úrovni celostátní, tak v krajích a obcích," řekl Jiří Paroubek. Podle něj je nutné zřídit ústřední orgán státní správy, který zajistí spolupráci státu a s občanskými sdruženími. Podle slov předsedy ČSSD by měl být nový úřad podřízen předsedovi vlády. Tím nedojde k nárůstu počtu úředníků.

Současná situace českého sportu se také nelíbí hokejistovi a kandidátovi za ČSSD do Poslanecké sněmovny Jiřímu Šlégrovi, který za důležitou součást sportovní výchovy mládeže považuje zřízení výběrových středisek talentované mládeže.

"V současné době je podobné zařízení jediné v České republice v Nymburce, ale pro rozvoj sportu je klíčové rozšíření počtu těchto zařízení. Tato centra budou primárně zaměřena na výchovu talentů v takzvaných olympijských disciplínách, což významně usnadňuje získávání finančních prostředků a dotací," dodal.

Výběrová střediska by se podle ČSSD měla financovat jak z celostátních tak i krajských rozpočtů, ale využívat by se měly i peníze z evropských fondů a od soukromých investorů.

"Slova pan Jiřího Paroubka svědčí o neznalosti problému. Byl jsem to naopak já, kdo nechal zpracovat průlomovou analýzu financování sportu a navrhl opatření, jak mnohem cíleněji podporovat sport ze strany státu, včetně návrhu na vznik státního fondu pro sport. Tento návrh by umožnil zprůhlednit mnohdy podivné toky peněz a ušetřit je ve prospěch sportu," sdělil Liška, podle něhož právě neprůhledný systém financování vyhovoval jak vládě ČSSD, tak vládám pravicovým.