"Považuji téměř za absurdní, aby exministr vnitra Ivan Langer, který svou personální politikou téměř rozložil policii, kritizoval kroky současného ministra úřednické vlády Martina Peciny v této oblasti," prohlásil bezpečnostní expert ČSSD Jeroným Tejc.

Poslanec připomněl, že to byl právě Ivan Langer, kdo během několika měsíců provedl čistky v policii i jemu podřízené zpravodajské službě (UZSI). A to i v době, kdy vláda, v níž zasedal, neměla ještě důvěru Poslanecké sněmovny. "Došlo k výměně celého policejního prezidia, všech krajských ředitelů s výjimkou dvou, všech ředitelů celostátních útvarů. Zároveň Langer zrušil úspěšně fungující finanční policii," prohlásil Tejc.

Současný odchod Jiřího Houby z výkonu funkce náměstka pro trestní řízení, který Langr kritizuje, považuje ČSSD podle Tejcových slov za zcela logický. "Langer vždy připisoval Houbovi zásluhu na reformě policie. Právě tato činnost by podle mne měla být jedním z důvodů pro jeho urychlený odchod, neboť tato reforma téměř rozvrátila policii, způsobila odchody zkušených policistů a založila do budoucna riziko snížení objasňování trestné činnosti," uvedl.

Exministr Langer kritizoval Houbův odchod s tím, že se jedná o politickou objednávku současného ministra vnitra Martina Peciny. "Dosazení Viktora Čecha na post náměstka policejního prezidenta není ničím než splnění politické objednávky ministra vnitra Martina Peciny. Účelovost dokládá i to, že policejní prezident k práci náměstka Houby dosud neměl žádné výhrady," řekl Langer. Rozhodnutí policejního prezidenta považuje Langer za neomluvitelný exces a porušení policejního zákona. "Je to pokračování v neúctě a porušování zákonů," řekl Langer.