"Dosazení Viktora Čecha na post náměstka policejního prezidenta není ničím než splnění politické objednávky ministra vnitra Martina Peciny. Účelovost dokládá i to, že policejní prezident k práci náměstka Houby dosud neměl žádné výhrady," řekl Langer.

Toto rozhodnutí policejního prezidenta považuje Langer za neomluvitelný exces a porušení policejního zákona. "Je to pokračování v neúctě a porušování zákonů," uvedl Langer.

"Ministr vnitra by měl důsledně dodržovat mandát úřednické vlády, lustrační zákon a služební zákon," řekl Langer a odkázal na to, že premiér Jan Fischer v tomto smyslu již napomenul i ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou. Taktéž Pecina by si podle Langera měl uvědomit, že má velmi omezený mandát, který nesahá k rozhodování o takovýchto důležitých personálních záležitostech.

Absurdní je podle exministra i to, že Houbu chce Martinů odeslat na stáž na ministerstvo vnitra, kde by měl pracovat pod náměstkem Komorousem. Podle Langera je to již druhá absurdita, kdy de facto nadřízený bude pracovat pod podřízeným. Poprvé se tak stalo, když plukovník Komorous začal šéfovat policejnímu prezidentovi, brigádnímu generálovi Martinů. "Již podruhé porušení zákona, již podruhé podřízený bude nadřízený a nadřízený podřízený,“"rozhořčil se exministr.

Langer za neomluvitelné považuje už to, že Pecina svým prvním náměstkem jmenoval Jiřího Komorouse, který byl účelově přijat do služebního poměru k policii. Domnívá se, že jde opět o porušení lustračního zákona. Podle něj by tuto funkci neměl vykonávat aktivní policista, a už vůbec ne tehdy, pokud je účelově přijat k policii.

Místopředseda ODS připomíná, že na Houbu vyvíjel Pecina i Komorou enormní tlak již od nástupu do svých funkcí. Zároveň upozornil, že roli v odvolání zřejmě hrají i další lidé spojení s ČSSD. Konkrétním dokladem toho může být podle něj jednání Karla Randáka a Petra Hosteka za bývalým ředitelem USKPV Janem Švejdarem. "Připomínám, že Petr Hostek je ředitelem krajského úřadu Středočeského kraje a takové jednání je zcela nepřípustné," dodal Langer.

Odsoudil také to, že Martinů se pokoušel odstoupení Houby z funkce svést na Houbův vlastní zájem. "Způsob, jakým policejní prezident obhajuje své nezákonné rozhodnutí, je zcela nevěrohodný," uvedl Langer.

Exministr připomněl, že jeho základním cílem v době, kdy vedl resortu, bylo odpolitizování policie. Tato snaha ovšem Pecinovými kroky přichází vniveč. "Personální opatření ministra vnitra Peciny, dosazeného předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, a plukovníka Jiřího Komorouse, dosazeného sponzorem ČSSD Jaromírem Soukupem, jsou zjevným důkazem snahy o politické ovlivňování policie, a to přesně tak, jak jsme tomu byli svědky za vlád a ministrů ČSSD," uzavřel Langer.