"Výstava je jedním z příspěvků galerie ke kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015," řekl Jůza s tím, že soubor představuje i jednoho z největších současných ostravských výtvarníků Eduarda Ovčáčka. Dále jsou na ní zastoupena díla Aleše Veselého, Jiřího Georga Dokoupila, Věry Janouškové a dalších patnácti českých výtvarníků. Podle Jůzy oheň k Ostravě a k tvorbě regionálních autorů patří, byť už ne v dřívější symbolice rozžhaveného železa v průmyslovém městě.

Podle autora expozice Jiřího Machalického se výstava s takovým zaměřením v České republice ještě nekonala. Machalický na ní chtěl prezentovat, jak se živlem ohně výtvarníci naložili ve volné tvorbě, a také představit výtvarné techniky, které oheň využívají. "Myslím, že se nám podařilo alespoň naznačit všechny výtvarné postupy, které umělci v souvislosti s ohněm používají," řekl Machalický.

Zvlášť upozornil na díla Jana Steklíka, který vytvářel řady propalovaných kreseb cigaretou, Svatopluka Klimeše používajícího prskavky nebo pájky, Jana Koblasu, který mezi své sochařské techniky zařadil i propalování dřeva, Věru Janouškovou, jež si udělala v šedesátých letech minulého století svářečské zkoušky a od té doby vytváří sochy z kovových předmětů, Magdalenu Jetelovou pracující s ohněm a hlavně s červeným kouřem v přírodě. Součástí výstavy je i video ohňové akce v přírodě z dílny Eduarda Ovčáčka, nejvýznamnějšího českého letristy, který se ohněm zabývá systematicky. Podle Machalického současná mladá generace výtvarníků pracuje s ohněm jen výjimečně a zdaleka ne tak objevně. Většina vystavených děl je ze sbírek galerie, některé si ostravský Dům umění zapůjčil od jiných výtvarných institucí i od samotných autorů či soukromých majitelů.

Jak řekl Jůza, galerie v současné době připravuje sérii navazujících výstav s tematikou svázanou s regionem. Chce tak přilákat další návštěvníky, jejichž počet v posledních měsících výrazně narostl. Zlom nastal na začátku letošního února, kdy galerie uspořádala ve spolupráci se strojírenskou firmou Vítkovice největší výstavu moderního umění v České republice Sváry zření, kterou vidělo přes 22 tisíc návštěvníků. Zatímco v předchozích letech galerii navštívilo v průměru kolem 23 tisíc lidí za rok, letos Jůza počítá se 70 až 80 tisíci návštěvníky. Galerie výtvarného umění Ostrava by se tak zařadila k nejúspěšnějším v České republice.