Z uvedené částky činí škody na vodních tocích ve správě LČR 600 milionů korun a 150 milionů korun dosáhly škody na lesní dopravní síti a ostatním majetku. „Odstranění všech škod potrvá několik let,“ konstatoval Kačena.

Podnik podle jeho slov již v současnosti řeší, jak odstranění škod financovat. „Kromě pojistného plnění, které pokryje jen menší část škod, má podnik v podstatě tři další možnosti, jak získat potřebné finanční prostředky: Upravit plán na zbytek roku 2009 - například pozastavit jiné aktivity, snížit rozsah investic, stavebních oprav a údržeb, jednat o podpoře z dotačních programů ministerstva zemědělství a připravit žádosti o dotační prostředky z operačních programů EU,“ uvedl Kačena.

Podle generálního ředitele LČR Svatopluka Sýkory využijí LČR všech variant financování. „I tak je však jisté, že se povodňové škody promítnou negativně do konečného hospodářského výsledku za letošní rok. Jen nezbytné zabezpečovací práce - například zajištění bezpečnosti lidí a majetku bezprostředně po povodních, obnovení dopravní přístupnosti a podobně - si v letošním roce vyžádají 80 miliónů korun,“ připomíná Sýkora.

LČR obhospodařují přes 1,3 milionu hektarů lesního majetku a pečují o téměř 20 000 kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů kubických metrů dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.