"S ohledem na rostoucí náklady v souvislosti se zvýšením náročnosti územního a stavebního řízení je nutné provést valorizaci správních poplatků. Současný stav se ukázal jako dlouhodobě neúnosný. Dosavadní výše poplatků se pohybovala v rozmezí od tří set do tří tisíc korun, vzhledem k nárůstu agendy pro stavení úřady ale tyto sazby dnešním nákladům neodpovídají," zdůvodnil Ayrer, proč se poplatky budou zvyšovat.

Novela zákona počítá s tím, že vydání rozhodnutí o umístění stavby a o změně vlivu stavby na území u ostatních staveb by žadatele přišlo na 10 tisíc korun, o polovinu méně zaplatí ten, kdo místo tohoto rozhodnutí uzavře veřejnoprávní smlouvu. Za rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí by se nově platila tisícovka, s vydáním písemného souhlasu s ohlášením staveb by byl spojen dvoutisícový poplatek a stavitel, který bude žádat o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, vytáhne z peněženky tisíc korun.

Norma požaduje také jednotný postup při výběru poplatků za vydání společného rozhodnutí.

Změny v zákoně konzultovali ministerští odborníci společně se svými kolegy z ministerstva financí, představiteli krajských úřadů, Svazu měst a obcí České republiky a dalšími profesními organizacemi. Konečná podoba novely by měla být známa letos v říjnu, kdy by také měla být předána k projednání vládě.