„Obviněný se dopustil úvěrového podvodu, když v polovině června letošního roku na Úřadu práce v Lounech při sepisování žádosti o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny pro 3 osoby se zdravotním postižením, která měla být realizována v prostorách obchodního centra Tesco v Žatci, předložil falešné potvrzení o bezdlužnosti u finančního úřadu,“ uvedl Krupička s tím, že muž měl ve skutečnosti nedoplatek daně z příjmů fyzických osob ve výši 371 765 korun. K žádosti také přiložil falešné potvrzení o bezdlužnosti u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, u které, jak bylo šetřením zjištěno, ve skutečnosti o žádný takový doklad nežádal.

Na základě těchto nepravdivých údajů nebyl obviněnému příspěvek schválen a poskytnut a případem se začala zabývat policie. Za každé vytvořené pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením chtěl od úřadu práce vyinkasovat 110 tisíc korun. Způsobil by tak škodu ve výši 330 tisíc korun.