Celkové škody se podle jeho údajů vyšplhaly na téměř 200 milionů korun, z toho ztráty na polních plodinách činí podle dosavadních údajů 107,5 milionů korun a ztráty rybářů 66,4 milionu korun. Nejvíce zasaženým krajem jsou jižní Čechy, kde se škody vyšplhaly na 111,5 milionů korun. V případě obilovin byl povodněmi vedle jižních Čech postižen nejvíce Ústecký kraj, olejniny byly kromě Jihočeského kraje nejvíce postiženy na Olomoucku.

Podle Vorlíčka hodlá ministr zemědělství Jakub Šebesta usilovat o kompenzace povodňových škod pro postižené zemědělce. „O jejich případné výši musí rozhodnout vláda,“ podotýká ale mluvčí.

Z povodňových statistik vyplývá, že nejvyšší ztráty evidují zemědělci na obilovinách, a to v hodnotě 45,91 milionu korun a na olejninách 40,59 milionu korun. Škody na luskovinách pak dosahují 5,64 milionu korun, na okopaninách 3,76 milionu korun. Povodně také zničily seno v hodnotě 2,67 milionu korun a senáž ve výši 5,03 milionu korun.

Celková škoda rybářů činí dosud 66,4 milionu korun, rybáři mimo jiné přišli o 24,5 milionu kusů ryb. Jen v případě kapra činí újma 25,89 milionu korun. Povodně také poškodily 95 rybníků, hodnota ztrát dosahuje 26,99 milionu korun. Škody na zásobách, zejména krmivech, činí 12,2 milionu korun. V lesním hospodářství došlo ke ztrátám zejména na sazenicích stromů a to ve výši 7,3 milionu korun. Přes pět miliónů bude stát zemědělce obnova strojů a staveb. Povodně vzaly život 2164 zvířatům a ztráta byla vyčíslena na 588 000 korun.