Kurátorem výstavy se stal Marek Pokorný, který má důvěru Petra Veselého a tudíž měl na starosti i celou koncepci. Zhruba 90 procent děl, která jsou instalována v Topičově salonu, vybral Pokorný, další obrazy pak zvolil samotný autor. "Nemyslím, že jsem tím správným arbitrem toho, co dělám. Naštěstí mám kolem sebe lidi, kterým mohu důvěřovat. Takže co se týče samotné koncepce, to nechávám na kurátorovi," uvedl Veselý, který měl již v tomto roce jednu výstavu v brněnském Domě pánů z Kunštátu.

Zájemci si mohou v rámci nové expozice prohlédnout obrazy, které vznikaly od 80. let až do současnosti. Petra Veselého fascinují předměty každodenní potřeby a všední situace. V posledních letech jej inspirovaly například dveře, stropy či rozmanité interiéry, které se staly objekty umělcova zájmu a jsou zachyceny na jeho obrazech. "Mám několik témat, kterým jsem se věnoval. Nechci předbíhat, jestli budou nebo nebudou mít pokračování. Pro mě to nemá charakter projektu, který by byl nějak časově limitovaný. Spíše se věci různě obloukem vracejí nebo se vracejí takovým způsobem, že teprve zpětně si uvědomím, že to má nějaké své předobrazy," prohlásil malíř.

Veselý volí velice jednoduché vyjadřovací prostředky, minimalistickou formu a v žádném případě nepřikrašluje realitu. V jeho tvorbě lze naleznout také fragmenty figur a geometrické prvky. Na výstavě jsou díla z cyklů s pracovními názvy Pokoje, Formáty, Mezi nebem a zemí či Formuláře. Ve své malbě reflektuje umělec také témata citací. "Jsou to věci, které mě osloví, dokonce i v rovině podvědomé. Není to promyšlená, vykalkulovaná věc. Je to otázka určitého okamžitého osobního oslovení," sdělil Veselý. Jedná se například o citace z obrazů Bohumila Kubišty nebo z fotografií Jindřicha Štreita.

Základní a charakteristickou barvou je šedá a její odstíny. Umělec nedokázal popsat, z jakého důvodu tíhne právě k ní. Podle svých slov hrají pravděpodobně roli "šedá" 70. a 80. léta v Československu nebo jeho setkání s černobílou fotografií. V jeho obrazech je také často přítomná červená barva.

Petr Veselý vystudoval na konci 70. let Akademii výtvarných umění v Praze. Do roku 2007 vedl na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně ateliér Malířství a v současné době působí jako vedoucí oboru malba na brněnské Střední škole umění a designu. Na svém kontě má více než 30 samostatných výstav v Čechách i v zahraničí a mnoho kolektivních expozic.