Před dvěma lety získal Krnov dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování cyklostezky na Opavské ulici v délce přibližně 960 metrů, od kotelny na začátku SPC po ulici 9. května. Protože ale finanční podpora nebyla vysoká a výstavba cyklostezky by město přišla na tři miliony korun, rozhodlo se vedení města dotaci odmítnout a vyčkat na výhodnější příležitost. Ta přišla v letošním roce v podobě výzvy Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Město Krnov ji využilo a se svým projektem na vybudování nových cyklostezek v celkové délce 3,1 kilometru, které usnadní pohyb cyklistů ve městě a propojí systém dálkových cyklotras ve směru od Města Albrechtic přes Krnov na Opavu a Velké Hoštice, bylo úspěšné. Na akci za 14,5 milionu korun získalo devadesátiprocentní dotaci a podíl města tak činí jen 1,5 milionu korun. Skutečná výše nákladů se ale může lišit a bude známa až po výběrovém řízení na dodavatele stavby.

„Peníze jsou určeny na tři úseky podél frekventovaných silnic. Od kotelny na Opavské ulici po odbočku do centra města naproti Kauflandu, dále na úsek spojující ulice Revoluční a
Bruntálská, kde se jedná o viadukt nad železniční tratí, a část ulice Albrechtické ulici od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem. Věříme, že vybudování těchto cyklostezek zvýší bezpečnost obyvatel města, kteří jízdní kola využívají k dopravě po městě, a cykloturistům umožní snadnější průjezd Krnovem,“ uvedl Marek s tím, že hlavní část výstavby cyklostezek proběhne v příštím roce.

Kromě vnitřních cyklostezek se na území Krnova začne zhruba ve stejný čas budovat také cyklotrasa Slezská magistrála, která povede z Krnova přes Úvalno, Brumovice, Holasovice a Opavu do Velkých Hoštic. Garant projektu, kterým je statutární město Opava, získal na cyklotrasu z ROP Moravskoslezsko 54 milionů korun, za které postaví 18 kilometrů cyklostezek, jež doplní 15 kilometrů cyklistických tras podél stávajících komunikací. Náklady na stavbu jsou odhadovány na 65 milionů korun a Krnov se na ní podílí částkou 3,2 milionu korun. Slezská magistrála začíná v Krnově na ulici Bližčická a povede k Petrovu rybníku, kolem Yacht klubu a dále podél řeky do Úvalna. Propojení mezi vnitřními cyklostezkami a Slezskou magistrálou v úseku od kotelny na Opavské ulici po ulici Bližčickou bude řešeno cyklostezkou, která je součástí projektu obchvatu města.