Sloučení pojišťoven posvětilo v pátek ministerstvo zdravotnictví. "HZP a ČNZP vítají toto rozhodnutí a chápou tento krok ministerstva zdravotnictví jako další opatření směřující ke stabilizaci rozpočtů v sektoru veřejného zdravotního pojištění," píše se v prohlášení.

Spojením HZP a ČNZP vznikne 1. října nová pojišťovna se 730 tisíci pojištěnci a novým názvem, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Pojišťovna bude nabízet své služby po celé České republice. Cílem spojení je vytvořit silnější subjekt, který bude úzce spolupracovat s českým průmyslem. "HZP a ČNZP se domnívají, že zdravotní pojišťovna českého průmyslu může dlouhodobě prosperovat lépe než izolovaně působící dnešní zaměstnanecké pojišťovny," uvádí se v textu prohlášení.

Nově vzniklá pojišťovna bude podle zástupců obou firem díky úsporám a dobrému hospodaření v minulých letech schopna garantovat včasné platby zdravotnickým zařízením a pojištěncům.

Podle pojišťoven sloučení pozitivně pocítí sami pojištěnci, kteří prý získají nadstandardní služby v bohaté nabídce preventivních programů. "Cílem je zabezpečit vysoce nadstandardní dostupnost zdravotních služeb pro všechny pojištěnce prostřednictvím exkluzivních programů HZP," slibují pojišťovny.