Rep.: Jaký máte názor na spor o katedrálu sv. Víta? Nejde církvi pouze o majetek, když například ihned po tom, co ji získala do správy, zavedla vstupné?

C.S.: To, co je na církvi úžasné, že přes všechno, co se v ní během dějin odehrálo, přes trojpapežství, biskupy s hromadou dětí a trvalými partnerkami, stále existuje. V ní je prostě něco jiného než v jiných organizacích. Křesťané říkají, že to je působení ducha svatého. Ateisté řeknou, uměj to! Tady jde o to, že organizaci to nějak povyšuje. Spor o katedrálu, to je něco jiného. Zde jde o genialitu Karla IV. On v zakládací listině katedrálu věnuje sv. Vítu, sv. Vojtěchu a sv. Václavu. V té době ale byli všichni už mrtví a on tím říká, že katedrála patří sama sobě. Tím tedy naznačuje, že ani já, ani jiný panovník, nesmí roztavit zvony a udělat z katedrály tržiště, protože to je katedrála a tou má zůstat.

Rep.: Kdo by tedy měl katedrálu spravovat?

C.S.: Starat se o ni má kapitula s proboštem. Dokážu si představit, že se udělá správní rada, kde bude i moc světská, to může být. Ale i stát by měl uznat tuto jedinečnost, že katedrála bude patřit sama sobě. Ani Václav Klaus, ani Václav Havel, ani arcibiskup nemůže říci: katedrála je moje.

Rep.: Budova by nepatřila ani státu, ani církvi, ale mohly by se o ní nějakým způsobem společně starat prostřednictvím dohody?

C.S.: Dohoda může být už teď, stát ale nemůže říci, katedrála je moje. Kanovnické právo zná institut, že budova patří sama sobě. Jde jen o to, aby někdo neřekl, že budova patří státu nebo katolické církvi.

Rep.: V právním sporu se postavíte kam?

C.S.: V právním sporu stojím kategoricky na straně církve. Ta si u soudu může svoji pozici vyžalovat, toto právo má. Jsem přesvědčen, že stát se nikdy nestal majitelem katedrály, a proto má církev právo, zeptat se soudu na to, jak to je. To plně respektuji a pan kardinál má moji podporu. Zároveň ale říkám, že katedrála má patřit sama sobě.

Rep.: Nevrhají soudní tahanice a zavedení vstupného na církev špatné světlo?

C.S.: Nemyslím si. Na české společnosti mi vadí, že když se někdo legitimně obrací na soud, aby soud rozhodl otázku právní, všichni pokřikují, jestli je to správné, nebo ne. V právním státě se přeci každý může obrátit na soud. Nelíbí se mi nálepkování, zda to bylo správné či nikoliv. Pokud pan kardinál vezme nějakou fošnu a zatluče dveře do katedrály a řekne, že je jeho, pak rozumím, že společnost řekne ne. Spor u soudu to ne, na tom není nic špatného.

Rep.: Ve vlastnictví státu se vstupné neplatí a ve vlastnictví církve se platilo...

C.S.: Myslím si, že vybírat v katedrále vstupné je nevkus, ať to dělá církev nebo stát. Je to náš symbol a svatostánek, a chtít od Italů a Poláků vybírat peníze? Já to nemám rád. V kostelích by se za prohlídku nemělo platit. Chci jen říci, že to považuji za nevkus. Když je tam nějaká výstava ornátů, tak tomu rozumím. Ale ne běžně vybírat vstupné za prohlídku kostela a hrobů.