V letohrádku Hvězda zazní tzv. folia, která vznikla na konci 15. století v Portugalsku jako rychlý tanec za doprovodu zpěvu a tance. Pro tyto skladby je charakteristická míra improvizace, které variovala jejich ústřední hudební složku. Folia v 16. a 17. století patřila k tradičním prvkům světské zábavy.

Soubor Echo du Danube své vystoupení zahájí písněmi z Britských ostrovů The Furies nebo The Second Witches Dance z kolekce Sira Nicholase Le Stangea. Návštěvníci koncert se dále seznámí s italskými skladbami plnými vášně z repertoáru Giovanniho Battisty Vitaliho, Santiaga de Murcií či Bernarda Storaceho. Závěr programu bude patřit španělské lidové hudbě, v níž folia hrála důležitou roli až do konce 18. století.

Název rakouského souboru Echo du Danube pochází z podtitulu Schenckových Sonát pro violu da gamba z roku 1709. Hudební těleso, jehož zakladatelem je gambista Christian Zincke, se věnuje především tvorbě ze 17. století.

Festival Letní slavnosti staré hudby se letos koná v termínu 23. července až 11. srpna. Jeho jubilejní 10. ročník nabízí celkem devět koncertů prezentujících duchovní i světskou hudbu od středověku po období romantismu. Jednotlivé koncerty jsou odehrány v adekvátních historických architektonických prostorách.