1. Na dovolené v Toskánsku jsem pobýval ve dnech 10. – 31. července 2009. Tato moje soukromá dovolená byla zneužita politickými protivníky k nepodloženým, křivým a lživým nařčením a obviněním. Proti mně, ale také proti mé rodině, malému i většímu synovi, a také proti mým přátelům byly použity estébácké a neoestébácké metody. Není to poprvé, tento stav trvá již delší dobu. Jsem permanentně sledován, natáčen a následně dehonestován. Zásadním způsobem je porušováno právo na soukromí mé rodiny.

2. Na tomto místě musím poděkovat Mladé frontě Dnes za to, že našla odvahu zveřejnit jméno dodavatele špiclovských fotografií. Na rozdíl od kauzy Savoy nyní všichni od začátku vědí, že za těmito estébáckými metodami stojí Karel Randák, který se angažoval v kauze Savoy. Připomínám, že v tomto případu jsou již dva lidé odsouzení. Je obecně známo, že Karel Randák je v úzkém spojení s poradcem Jiřího Paroubka a šéfem marketingu ČSSD Petrem Dimunem a dalšími blízkými spolupracovníky Jiřího Paroubka.

3. Proto Vás, Jiří Paroubku, osobně vyzývám: přestaňte s objednáváním a využíváním takových metod. Nepatří do demokratické politiky dvacet let po pádu komunistické totality. Jde o opakované zneužívání estébáckých a fízlovských metod v demokratickém soupeření politických stran. Prosím všechny, kteří dosud nepochopili hloubku a vážnost tohoto problému, všechny, kterým nestačila randákovsko-dimunovská manipulace prezidentské volby v kauze Savoy, aby tyto metody jasně odsoudili. Vyzývám vážně a veřejně Jiřího Paroubka a sociální demokracii, aby tyto estébácké a fízlovské metody přestala používat.

4. Připomínám Vám, Jiří Paroubku, že právě letos slaví naše země 20 let od doby, kdy tyto estébácké praktiky přestaly být využívány ke skandalizaci a kriminalizaci občanů. Věřím, že se novináři nespokojí pouze s odhalením vykonavatelů této špinavé práce, ale že usvědčí také zadavatele.

5. Na dovolené v Toskánsku jsem pobýval v pronajatém domě, kde jsem měl k dispozici pokoj pro sebe, svoji partnerku a své syny. Tento dům byl pronajat na celý měsíc, celkově se v něm vystřídalo asi 20 osob, všechny osoby byly buď mí přátelé a příbuzní nebo přátelé a příbuzní Marka Dalíka. Žádná z těchto osob není politicky činná, ani veřejně známá a není ani v přímém, natož nepřímém střetu zájmů s mojí politickou činností. Jednalo se o čistě privátní, rodinnou dovolenou.

6. Pronájem domu na celý měsíc byl uhrazen již v měsíci červnu. Každý z nás hradil alikvotní část celkové částky, dle počtu osob a nocí strávených v domě. Pro mě a moji rodinu tato částka činí 3 300 Euro.

7. Několikrát jsem také využil pozvání na projížďku lodí. Tato loď, registrovaná v České republice, je majetkem zavedené a známé společnosti zabývající se prodejem a pronájmem lodí. Pronájem lodi bude vyúčtován všem účastníkům v nejbližších dnech, dle počtu hodin skutečně na ní strávených. Odhaduji, že částka připadající na mě a moji rodinu nepřevýší 30 000 Kč.

8. Částka, kterou jsem se se svojí partnerkou a rodinou rozhodl vynaložit na naši dovolenou, není jistě malá. Odpovídá však bezpochyby našim příjmům a možnostem a byla použita na první takovou dovolenou po mnoha letech. Toto je mé první a zároveň poslední takto detailní vyjádření k mé dovolené a necítím potřebu cokoli k tomu teď, ani v budoucnu dodávat.

Mirek Topolánek
předseda ODS