Během září budou moci diváci navštívit přednášky na téma historie a současnosti Peru, které proběhnou v prostorách výstavy. O andských civilizacích budou zasvěceně vyprávět čtyři experti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří zájemce seznámí s výsledky svých výzkumů a zodpoví případné otázky.

Přednášky se budou konat od 17 hodin čtyři po sobě jdoucí zářijové středy. Cyklus zahájí 9. září kurátorka výstavy Markéta Křížová, která bude hovořit na téma Čeští misionáři u Indiánů. V následujícím týdnu ji vystřídá Vlastimil Rataj, který bude přednášet o inckém jazyce a pustí divákům nahrávky této řeči. Přednášku Inkové dnes: Život Indiánů v horách Peru povede 23. září Olga Vilímková, která s sebou přinese i bohatou fotodokumentaci. Poslední zářijovou středu se diváci dozvědí informace o zkušenostech z archeologického výzkumu na peruánském pobřeží v podání Sylvy Květinové.

Výstava nahlíží na život a kulturu andských národů a zejména slavných Inků před násilným dobytím Evropany. Organizátorům výstavy se podařilo dostat do Prahy 90 originálních zlatých předmětů z Muzea zlata v peruánské Limě. Návštěvníci výstavy mají ojedinělou možnost zhlédnout zlaté předměty jako například poháry, masky, šperky, hudební nástroje či repliku čtyřmetrového obelisku El Lanzón, které jsou součástí kulturního dědictví Peru. Exponáty byly zapůjčeny ze soukromé sbírky rodiny Mujica-Gallo z Limy.

Výstava Prokletí zlata – 1000 let zlata Inků byla prodloužena do 31. října.