BRNO - Jak řekl MUDr. Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna, uvedený problém není dosud právně dořešen. Úrazová nemocnice má podle smlouvy o výpůjčce platit Fakultní nemocnici Brno 2,5 mil. Kč měsíčně. Domnívám se, že tento stav je neudržitelný a že celý problém je od začátku umělý a zbytečný. Úrazová nemocnice poskytuje služby pacientům v plné míře a přístroje, které k tomu využívá, denně potřebuje. Současně i Fakultní nemocnice Brno má svůj standardní přístrojový park a pracuje v naprosto normálním režimu, aniž by přístroje Úrazové nemocnice potřebovala.

V červenci jsem navštívil ministryni zdravotnictví a projednal s ní uvedenou situaci. Požádal jsem ji o realizaci všech potřebných kroků, aby Fakultní nemocnice Brno co nejdříve ukončila tento problém a mohla být stažena žaloba mezi městem Brnem, Úrazovou nemocnicí a Fakultní nemocnicí Brno.

Ministryně zdravotnictví mi přislíbila, že se věcí bude zabývat. Ze strany města Brna v současné době více udělat nelze. Čas plyne a věci je třeba urychleně řešit. Věřím, že ze strany Ministerstva zdravotnictví převládne k tomuto problému rozumný přístup a celá záležitost bude ukončena mimosoudním vyrovnáním nebo dohodou.