Státní zástupce se svým odvoláním domáhal upřesnění právní kvalifikace. Podle jeho názoru mělo být jednání obžalovaného posouzeno kromě pokusu trestného činu vraždy i jako trestný čin porušování domovní svobody. Dále namítal, že nejsou splněny zákonné podmínky, tedy nižší stupeň společenské nebezpečnosti trestného činu, k tomu, aby obžalovaný byl mimořádně zařazen do mírnějšího typu věznice. Měl být ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Šebesta se odvoláním domáhal zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Namítal, že krajský soud zkrátil jeho právo obhajoby, neboť nevyhověl jeho důkazním návrhům. Tím se neobjasnily všechny důležité skutečnosti týkající se především zranění poškozeného. Nesouhlasil s právní kvalifikací svého jednání, když napadením nebyl zasažen žádný důležitý orgán poškozeného a utrpěná zranění se vcelku jednoduše lékařsky ošetřila. Obžalovaný zdůrazňoval, že je bezúhonný, do problémů se zákonem se dostal v důsledku neshod s rodiči, které v tu dobu řešil nesprávným způsobem. Tyto neshody se již vyřešily a vztahy se urovnaly. Trest byl podle něj příliš přísný. Náhrada škody prý nebyla přiznána správně, neboť zahrnuje veškerou léčbu. Tedy i tu, která přímo nesouvisela se zraněním utrpěným projednávaným skutkem.

Podle závěrů soudu prvního stupně se měl Šebesta pokusu vraždy dopustit tím, že 1. září 2008 odpoledne vnikl ozbrojen kuchyňským nože s čepelí nejméně 10 centimetrů dlouhou v obci na Novojičínsku do rodinného domku poškozeného muže. Prohledával jej s cílem najít a odcizit peníze, případně jiné cennosti. Pak ho však přistihl poškozený muž. Aby zabránil svému odhalení a usvědčení, protože sám pochází z této lokality, čtyřikrát jej bodl do horní poloviny těla - do krku, hrudi a břicha. Tím mu způsobil poranění, která ho bezprostředně ohrožovala na životě. Úmrtí nenastalo pouze díky poskytnutí včasného lékařského zákroku.

"V novém rozsudku jsme vyhověli státnímu zástupci, který požadoval upřesnění právní kvalifikace o rozšíření viny pro trestný čin porušování domovní svobody," řekl předseda senátu Vrchního soudu Ivo Kouřil. "Současně jsme ovšem snížili trest na samou dolní hranici sazby pro tuto trestnou činnost," dodal Kouřil. To podle jeho slov vyplývá z Šebestovy osobnosti i z toho, že v domě nezpůsobil větší škodu. Soudce ovšem zdůraznil, že ohrožení na životě nastalo a nelze je bagatelizovat, jak se o to pokoušela obhajoba. Soud také nevyhověl státnímu zástupci, který požadoval o Šebestovo zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou. Konečně soud také snížil částku, kterou musí za Šebesta zaplatit Všeobecné zdravotní pojišťovně za napadení staršího muže. Je to ze zhruba 650 na 508 tisíc korun.

Podle mluvčího Vrchního soudu Petra Angyalossyho rozšíření obžaloby o trestný čin porušování domovní svobody nemuselo vést ke zpřísnění trestu. "Šlo především o právní čistotu," podotkl Angyalossy.