Soud také uložil Pragerovi ústavní protialkoholní a protihráčskou léčbu. Dále musí obžalovaný zaplatit Československé obchodní bance škodu ve výši 3,16 milionu korun. Soudce Miroslav Mjartan při odůvodnění roszudku uvedl, že se jednalo o poměrně značně sofistikovanou a činnost. "Byly to například falešné informace o zůstatcích an účtech, tisk výpisů na originální papír. Nemohla ji vykonávat osoba nepříčetná, obžalovaný je trestně odpovědný," řekl Mjartan. Čtvrteční rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali zákonnou lhůtu.

Prager se z prvního dne hlavního líčení omluvil kvůli svému špatnému psychickému stavu a hospitalizaci. Ve čtvrtek se již hlavního líčení zúčastnil. "Požádal soud o dokazování v jeho nepřítomnosti, ovšem bez meritorního rozhodnutí tak, aby se mohl později k věci vyjádřit," uvedl Pragerův právní zástupce. Na počátku hlavního líčení také zástupkyně Československé obchodní banky Libuše Weinerová oznámila, že původní žalovaná částka 6 246 595 se o téměř 100 tisíc zvýšila, protože nedávno k poškozeným přibyla sedmá majitelka napadeného účtu.

Vít Prager nastoupil do hradecké pobočky Československé obchodní banky (ČSOB) v lednu 1994 jako bankovní manipulant. Postupně přes pokladníka, samostatného pracovníka bankovního provozu a osobního bankéře se dostal až na pozici pracovníka pro VIP klienty II. "Vypovídal, že nezákonně získané prostředky používal na alkohol a výherní hrací automaty. Nemohl přestat," řekl státní zástupce Tomáš Huček. S obojím začal právě s nástupem do ČSOB. Peníze z části převáděl na účet svého blízkého kamaráda, odkud je tento hotovostně vybíral. "Tomu Prager sděloval, že peníze jsou z účtů jeho obchodních aktivit, případně z účtů jeho příbuzných, a tedy to není nic nelegálního," řekl Huček.

Prager podle původní obžaloby zpronevěřoval peníze od dubna 1999 do října 2007 tak, že v šesti případech bezhotovostně postupně převedl, a to případně i přesunem přes jiný účet, části celkové sumy na účet v Československé obchodní bance. Škodu jím způsobenou za Pragera poškozeným po zjištění uhradila banka ze svých zdrojů. Prager zprvu velmi dovedně zastíral své nezákonné aktivity, později ale toho i kvůli svému velmi špatnému psychickému stavu a silné závislosti na hracích automatech a alkoholu již nebyl schopen. Na vše se přišlo, když jeden z majitelů napadených účtů chtěl vybrat peníze a zjistil nesrovnalosti mezi výpisem a skutečným stavem na kontě.