V části věnované koridorům pro vodní dopravu je vedle koridorů na Labi a Vltavě uveden v článku VD 4 koridor Odra – Váh. Vláda ve svém podkladovém dokumentu tedy navrhuje, aby byl dále chráněn koridor pro případný průplav mezi Váhem a Odrou - zhruba v linii již existujících koridorů pro železniční a silniční dopravu přes Jablunkovský průsmyk. O případném koridoru pro kanál Dunaj – Odra – Labe zde není řečeno vůbec nic, uvádí se v prohlášení Svazu.

Podle informací ČMKOS je zmínka o kanálu až v dodatečném usnesení, které ovšem není součástí dokumentu,

Dopravních koridory totiž požívají zvláštní ochrany pro případnou investiční výstavbu a v části věnované koridorům pro vodní dopravu je vedle koridorů na Labi a Vltavě uveden koridor Odra – Váh. Vláda ve svém podkladovém dokumentu tedy navrhuje, aby byl dále chráněn koridor pro případný průplav mezi Váhem a Odrou - zhruba v linii již existujících koridorů pro železniční a silniční dopravu přes Jablunkovský průsmyk. O případném koridoru pro kanál Dunaj – Odra – Labe zde není řečeno vůbec nic, kritizuje dále ČMKOS.

"Je to velmi zvláštní postup. V samotném textu dokumentu se v části, která je k tomu vymezená, o tomto kanálu vůbec nehovoří. Přitom však v usnesení vlády je zvláštní bod, kde se ukládá ministrovi dopravy s dotčenými státy, tedy Slovenskem, Polskem, Rakouskem i SRN, o tomto kanále vyjednávat a posoudit problematiku jeho možné realizace," dokládá Svaz s tím, že navíc při projednávání ve vládě do usnesení vlády přibyl bod, kde se ukládá zachovávat a zajišťovat stávající územní ochranu koridoru průplavu a předložit návrh dalšího postupu do konce letošního roku.

Situace podle ČMKOS nasvědčuje tomu, že zřejmě česká vláda resp. některá ministerstva již nemají v úmyslu ochraňovat koridor pro kanál Dunaj – Odra – Labe.

Podle ČMKOS je investice do rozvoje infrastrukturních investic financovaných z prostředků státního rozpočtu jedním z možných nástrojů boje s hospodářskou krizí a stát by neměl opomíjet stavby, které podstatně rozšířit kapacitu dopravních cest na území ČR a navíc v poměrně ekologicky příznivé vodní dopravě.