„Ceny určuje ministerstvo podle cen bytů v regionu, v jiných městech platí lidé běžně 40 až 50 korun za metr čtvereční. Cena, kterou nám navrhli ministerští úředníci, se nám zdá příliš vysoká pro jednorázové zvýšení. Proto uvažujeme o variantě pozvolného navyšování, a to i s ohledem na současnou hospodářskou krizi a vzrůstající nezaměstnanost. Nájemné sice zvedneme na povolené maximum, ale nabídneme v příštích dvou až třech letech slevy z nájmu, takže na povolené maximum se dostaneme až v roce 2012. Uvažujeme dokonce o tom, že by se slevy vztahovaly pouze na platící nájemníky. Slevy na nájemném by tak mohly motivovat naše nájemníky k řádnému placení,“ uvedl agentuře starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD).

Podle něj možné zvýšení nájmu bohumínských městských bytů o 50 až 80 procent představuje u bytu první kategorie nárůst ceny za metr čtvereční z 25 korun na 38 korun a u bytu čtvrté kategorie z 18 korun na 34 korun. Maximální navýšení by znamenalo zvýšení příjmu do městské pokladny o 35 milionů korun. Změna by se dotkla asi čtyř tisíc z celkem čtyř a půl tisíce bytů. V roce 2009 město vybere na nájemném 80 milionů korun, vše investuje zpět do oprav bytů.

„V Bohumíně dlouhodobě vkládáme nejen veškeré vybrané nájemné zpět do oprav městského domovního fondu a do investic, které zlepšují jeho technický stav, ale přidáváme i další vlastní prostředky na rekonstrukce našich domů. Budeme v tom pokračovat i nadále. Za více vybraných peněz z nájemného tak budeme moci provést větší množství oprav. Množí se nám požadavky na lepší bydlení a zvýšení nájemného bude znamenat rychlejší zlepšení stavu městských domů. Navíc připravujeme v roce 2010 snížení cen za služby díky centrálnímu zásobování teplem,“ dodal starosta.