Zákon počítá s vyplácením dvoutisícového příspěvku pro nejméně postižené do ledna 2010 formou peněz, příjemce ovšem bude muset prokázat, jak a kde částku na úhradu péče použil. Na přípěvek budou mít také nově nárok chronicky nemocné děti, děti s cukrovkou či nádorovým onemocněním, tato úprava se týká asi 4000 nových příjemců příspěvku. Od ledna příštího roku navíc někteří lidé dostanou polovinu příspěvku formou poukázky určené přímo pro úhradu sociálních služeb.

Obecní úřad s rozšířenou působností získává zákonem pravomoc kontrolovat, zda přípěvek získal buď někdo z rodiny, nebo známý, společnost zaměřující se na poskytování sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Úřad zkontroluje, zda byla tato osoba či poskytovatel uveden v žádosti o příspěvek na péči či později nahlášen na obecním úřadě jako ten, který bude pomoc poskytovat, a úřad také prověří, zda způsob poskytování pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti.

Pro lidi s nejvyšším stupněm postižení, tedy pro ty, kteří jsou zcela odkázáni na cizí pomoc, se příspěvek zvyšuje z 11 tisíc na 12 tisíc.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se podle slov zástupců snaží tímto krokem zabránit zneužívání příspěvků a usměrnění jejich toku do sociálního sektoru. Z analýz ministerstva vyplývá, že výdaje na příspěvky byly až o pět miliard vyšší než původní propočty. Například v roce 2007 vyplatil stát na příspěvcích na péči pro postižené a seniory 14 miliard korun.