"Chceme kultivovat prostor dalšího vzdělávání a vytvořit vhodné systémové nástroje, které podpoří motivaci a osobní odpovědnost všech občanů ke vzdělávání v dospělém věku. Je třeba dosáhnout změny v přístupu a myšlení společnosti směřující ke konceptu celoživotního učení," vysvětlil ředitel odboru dalšího vzdělávání Jakub Stárek.

Cílem ministerstva není vytvoření dalšího vzdělávacího systému podobnému státnímu, který by stál desítky miliard ročně, ale vytvoření prostoru pro vzdělávání, který přispěje ke zlepšení životních podmínek v Česku. "Další vzdělávání může účinně napomoci růstu konkurenceschopnosti i podporovat rozvoj a růst ekonomické dynamiky a znalostní společnosti," uvedl Stárek.

Ministerstvo podpoří pro dospělé, kteří nebydlí v Praze, jazykové a počítačovými kurzy, na které čerpá z evropských fondů 4,5 miliardy korun. Kraje získají na rozšíření vzdělávání okolo tří miliard korun. Kromě peněžní podpory buduje ministerstvo také Národní soustavu kvalifikací, nebo-li systém uznávání, na kterém spolupracuje se zaměstnavateli a projekt, který střední odborné školy učí, jak podnikat v oblasti dalšího vzdělávání.

Šetření o vzdělávání dospělých, ke kterému se v roce 2008 připojil Český statistický úřad (ČSÚ), se zúčastnilo náhodně českých 7 800 domácností, což představuje 6 045 tisíc osob ve věku 25 až 64 let. Hlavním tématem rozhovorů byla účast jak na formálním, tak neformálním vzdělávání, kolik to stojí, informace o učení, kulturní život, technické znalosti, využití počítačové techniky, znalost cizích jazyků.