"Počet kandidátů je úměrný počtu obyvatel kraje,"" vysvětlil Crha. Dodal, že na jižní Moravě je nyní 957 tisíc registrovaných voličů, kteří budou vybírat své parlamentní favority v 1411 volebních okrscích.

"Kandidátní listiny mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice," upřesnil Crha. Dodal, že za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně jako koalici označí, uvedou její členy a název.

Poslední termín, kdy musejí politické strany odevzdat své kandidátky do rukou úředníků Jihomoravského kraje, stanovil podle Crhy volební zákon na 26. srpna v 16.00. Předčasné parlamentní volby se pak v Česku uskuteční 9. a 10. října.