"Ve všech 14 městských vývěskách budou prezentovány zajímavé stavební akce, které ve městě právě probíhají, anebo které byly nedávno dokončeny. Všechny prezentace budou mít stejný grafický formát. Kde bude daná akce jednoduchou přehlednou formou představena. Nebude chybět fotografie stavby, částka, kterou stavba stála, a krátké textové shrnutí. Pro lepší orientaci je připojena i mapka, na níž čtenář uvidí, kde přesně tato akce probíhá," popsala službu Syrová.

Oproti nedávno spuštěné prezentaci, která je určena hlavně mladým lidem, se novinka podle Syrové zaměřuje zejména na seniory a občany, kteří preferují spíše klasickou formu komunikace. Informačních vývěsky spravované městským úřadem. budou prezentovat jednotlivé stavební akce podle jejich lokality. "Nejčastější dotazy občanů se totiž týkají právě jejich okolí. Znamená to, že lidé žijící například v Borovině se dozvědí o stavebních akcích v této části," dodala mluvčí. Informace budou průběžně aktualizovány.