Za prvních šest měsíců roku 2009 zaznamenala policie 275 útoků na policisty, což je o 5 více než loni. Ve srovnání s pololetím roku 2007 je pak rozdíl výraznější, tehdy byli napadeni 293 muži a ženy zákona. "Z hlediska četnosti útoků v jednotlivých dnech lze za rizikové dny označit zejména sobotu a neděli (101 útoků). Uvažujeme-li o časovém rozložení v průběhu dne, velmi rizikovým časovým úsekem zůstává doba mezi dvaadvacátou hodinou a druhou hodinou ranní," konstatovala Bednarčíková.

Nejčastěji k útokům na policisty dochází na území hlavního města, v severočeském a severomoravském kraji. Mezi nejčastěji napadané patří příslušníci pořádkových jednotek, následováni policisty z dopravní a kriminální policie. "Pokud jde o následky na zdraví, ve 117 případech došlo k újmě na zdraví. Ve všech případech se jednalo o lehká zranění, jako jsou hematomy a zhmožděniny. Pouze v jednom případě utrpěl policista zlomeninu ruky," dodala mluvčí. S útoky se policisté nejčastěji setkávají při kontrolní činnosti a dále při řešení výtržností či problémů s občanským soužitím.

Nezanedbatelnou roli hraje vliv alkoholu u útočníků. "Více jak polovina útoků byla spáchána pod vlivem alkoholu," poznamenala Bednarčíková s tím, že při téměř 70 procentech útoků šlo o přímý fyzický atak na policistu, např. údery nebo kopy. Ve 47 případech eviduje policie použití vozidla jako zbraně proti zakročujícím policistům, dvakrát na policisty pachatelé zaútočili dokonce střelnou zbraní. "Výjimkou však není použití sečných a bodných zbraní, zpravidla nože. Z ostatních předmětů lze uvést např. použití láhve, rýče, kovové trubky nebo slzotvorného prostředku. V řadě případů útočníci používají kombinace různých způsobů a předmětů," zakončila Bednarčíková.