První změna se týká funkce místopředsedy SFRB. Místo bývalého náměstka ministra pro místní rozvoj Milana Půčka je navrhován současný náměstek, který má na starosti mimo jiné i oblast bytové politiky, Miroslav Kalous.

Dalším dvěma členům výboru SFRB skončilo čtyřleté funkční období, ale vzhledem k jejich aktivnímu a odbornému podílu ministr navrhoval znovuzvolení na další funkční období. Již z dřívějška je jedno volné místo, které ministr navrhoval obsadit novým členem.

„Poslední navrhovanou změnou je jmenování náměstka ministra průmyslu a obchodu Luboše Vaňka namísto dosavadního člena výboru Miroslava Beneše,“ řekla Alice Kovandová z tiskového oddělení ministerstva. Beneš ukončil své působení na ministerstvu průmyslu a obchodu a vzdal se své funkce člena výboru fondu ke konci června letošního roku.