Podle zákona jmenuje a odvolává vláda pět členů správních rad zaměstnaneckých zdravotních na návrh ministryně zdravotnictví. Jmenuje a odvolává také tři členy jejich dozorčích rad na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví.

Na návrhu osob, které by měly stát v radách zastoupit, se dohodlo ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem financí a sociálních věcí.