Koncepce, která je součástí strategie schválené vládou již v roce 2007, se nezabývá detaily. Zatím není jasné, jak konkrétně by měl legislativní proces v elektronické podobě vypadat.

Od zavedení elektronického legislativního procesu si ministerstvo slibuje, že více přiblíží veřejnou správu občanům, když jí umožní, aby se podílela na jeho tvorbě. Kromě toho se podle představitelů rezortu celý proces zrychlí a zefektivní, ministerstvo počítá s nemalými ekonomickými i ekologickými úsporami.

Koncepce zároveň počítá s tím, že veškeré právní předpisy, které byly v Česku přijaty od 4. května 1945, by měly být součástí databáze volně přístupné na internetu, stejně jako mezinárodní smlouvy, které stát počínaje tímto datem ratifikoval.