Peníze by měly Lotyšsku pomoci stabilizovat ekonomiku v letech 2009 a 2010.

Úvěrová smlouva zavazuje Lotyšskou republiku splatit půjčku poskytnutou Českou republikou do sedmi let. Veškeré náklady spojené s půjčkou pak budou hrazeny Lotyšskou republikou.