"Proběhla důkladná debata právníků a dalších členů kabinetu, ale neshodli jsme se," řekla Kovářová. V tomto duchu bude premiér Jan Fischer informovat předsedu Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka (ČSSD). Podporu nenašel podle Fischera ani původní návrh, ani pozměňovací návrh.

Předkladatelé návrhu, poslanci Oldřich Vojíř (ODS), Miloslav Vlček (ČSSD), František Sivera (ODS) a Petr Rafaj (ČSSD) tvrdí, že dosavadní právní úprava je nedostatečná a podle jejich názoru to potvrzují dosavadní zkušenosti. "Nedostatky vedou v praxi k velmi rozdílným přístupům jednotlivých úřadů, což ve výsledku vede k neúměrnému prodlužování vyvlastňovacího řízení. To má za následek nejen právní nejistotu, ale i komplikace pro výstavbu dopravní infrastruktury," vysvětlil Vojíř. Poukázal nejen na problémy s výkupy pozemků pro výstavbu dálnice D3, ale i silniční okruh kolem Prahy.

Podání žaloby proti vyvlastnění by už podle novely nemělo odkladný účinek a mohl by se vyvlastnit i pozemek, který je pronajatý. Vyvlastněním by se nájemní právo zrušilo. Pokud by pozemek nebo nemovitost vlastnilo několik lidí současně, i tak by mohlo proběhnout vyvlastnění. Jejich spoluvlastnická práva by zanikla a neměli by podle návrhu mít předkupní právo.

Norma řeší současně problém kolem adres a vyrozumění vlastníka pozemku či nemovitosti o chystaném vyvlastnění. Většinou totiž adresy v katastru nemovitostí nesouhlasí s adresami, na nichž se vlastníci zdržují. Podle novely by se vyrozumění o vyvlastnění mělo poslat na adresu uvedenou v katastru, nebo na tu, kterou vlastník výslovně uvede. Poslanci tvrdí, že vlastník je povinen změny adres v katastru nahlásit. Předloha počítá s tím, že v případě podání odvolání, kdy majitel nesouhlasí s výší náhrady, vyvlastnění stejně proběhne.

Návrh, přestože k němu kabinet nezaujal stanovisko, jde k projednání do Poslanecké sněmovny. Předkladatelé požadují, aby se předloha projednala ve sněmovně podle paragrafu 90, tedy aby dolní parlamentní komora s předlohou vyslovila souhlas hned v prvním čtení.