„Není žádné tajemství, že makroekonomická predikce přináší chmurnější pohled na vývoj české ekonomiky jak v roce letošním, tak v roce příštím. Bohužel pokud jde o výpadky příjmu veřejných financí i co se týká měst a obcí, tak je to již viditelné,“ řekl po jednání Fischer.

Podle premiéra je to jeden z důvodů, proč se vláda rozhodla se Svazem měst a obcí podepsat memorandum o spolupráci. „Historicky poprvé jsme se dohodli na textu memoranda o spolupráci v otázce ekonomické krize,“ dodal premiér.

„Vnímám dnešní setkání jako pokračování kontinuity v jednání samosprávy s vládou. Co potřebujeme nejvíce je vzájemná informovanost a provázanost jednotlivých opatření,“ řekl předseda SMO Vlasák.

V podepsaném memorandu je například závazek, že při posuzování legislativních návrhů vláda vždy vyhodnotí, zda nedochází k přesunům nových úkolů ze strany státu na města a obce bez dostatečného finančního krytí ze strany státu.

Vláda se zástupci Svazu měst a obcí také projednali přípravu státního rozpočtu na příští rok, herní zákon, boj s extremismem, čerpání evropských prostředků, rozpočtové určení daní nebo také strategii řešení předluženosti sociálně vyloučených obyvatel a jejich sociální integraci.