"Ve druhé výzvě byl zájem o evropské peníze opět vysoký, bylo předloženo bezmála 800 projektů, které požadují přes čtyři miliardy korun," uvedla v pondělí náměstkyně primátora Markéta Reedová (SNK ED). Podle jejích slov žádosti mnohonásobně převyšují finanční limit výzvy, ale komise bude mít z čeho vybírat a zvítězí skutečně ty nejpřínosnější.

Stejně jako v první výzvě byl největší zájem o dotace v oblasti dalšího profesního vzdělávání, kde mohou například podnikatelé žádat o dotace na školení svých zaměstnanců. O peníze žádá celkem 393 projektů ve výši 1,4 miliard korun. Rozpočet určený na tuto oblast podpory je však 310 milionů korun.

V oblasti modernizace počátečního vzdělávání na středních i vysokých školách se bude vybírat celkem ze 190 projektů. Na tuto oblast je určeno celkem 220 milionů korun.

"Podporujeme především ty projekty, které reagují na aktuální situaci a potřeby zaměstnanců. V minulosti jsme například podpořili projekt vzdělávání pražských záchranářů, který je lépe připraví na krizové situace nebo inovaci vzdělávacího programu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V současnosti je také vítaným přínosem vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji," uvedla Reedová.

O projektech, které získají podporu z EU definitivně, musí rozhodnout zastupitelstvo hlavního města na podzim letošního roku.