Celkem vyřídil ochránce ve druhém čtvrtletí 2041 podnětů. Ve 138 případech přitom zjistil pochybení úřadů.

"V druhém čtvrtletí roku 2009 bylo ochránci doručeno o 18 více podnětů, než ve stejném období loňského roku. Celkem ochránce obdržel 1743 podnětů, z nichž 917 (52 %) spadalo do zákonem vymezené působnosti ochránce a 826 (48 %) bylo mimo jeho působnost," uvedla Iva Hrazdílková z kanceláře ombudsmana.

Stejně jako dříve se nejvíce podnětů týkalo sociálního zabezpečení (227), tedy poskytování důchodu a sociálních dávek. Velkou skupinou žádostí o pomoc (97), které lidé směřují na veřejného ochránce práv, tvoří záležitosti územního, stavebního a kolaudačního řízení a regionálního rozvoje. Dalších 77 podnětů spadá do problematiky vězeňství, policie a armády.

Ombudsmanovi webové stránky www.ochrance.cz navštívilo 171 972 osob. Do jeho kanceláře přišlo pro radu v minulém čtvrtletí osobně 359 stěžovatelů. Informační telefonní linku využilo 1294 lidí. „Jednalo se převážně o žádosti o jednoduchou právní radu, obecné i konkrétní dotazy na působnost ochránce nebo dotazy na stav vyřizování podnětu,“ doplnila Hrazdílková.

Během druhého čtvrtletí dokončil ochránce také systematické návštěvy domovů pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na klienty 0-26 let. Celkem bylo navštíveno 25 těchto zařízení. Zjištěno bylo především to, že pracovníci těchto ústavů se musejí zabývat klienty, kteří jsou často agresivnější než klienti jiných sociálních zařízení. Nezbytné je tedy pro ně absolvování školení zvládání takto krizových situací. Většina pracovníků však dosud takovým školením podle šetření ombudsmana neprošla.

Ochránce vydával také doporučení k právním předpisům, podával návrhy k Ústavnímu soudu a šetřil správnost činnosti a rozhodování úřadů. Z vlastní iniciativy se ombudsman zaměřil několikrát na péči o dítě.
Zahájil tak například šetření na Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí ze strany jednotlivých městských částí. "Ochránce na základě svých dlouhodobě negativních zkušeností s činností Magistrátu hlavního města Prahy na úseku sociálně právní ochrany dětí zahájil šetření z vlastní iniciativy. Cílem šetření je obecné řešení problematiky vyřizování stížností na daném úseku státní správy, dosavadní poznatky svědčí o tom, že stížnostní agenda trpí vadami jak po formální, tak po věcné stránce," vysvětlila Hrazdílková.

Ombudsman se z vlastní iniciativy zabýval také situací v některých dětských domovech a výchovných ústavech. Pozornost zaměřil například na brutálního vychovatele ve výchovném ústavu v Kamenickém Šenově nebo na vymýšlení si a nevhodné chování ředitelky dětského domova v Kralupech nad Vltavou při přemístění nezletilého chlapce do výchovného ústavu.

Ochránce také zahájil na základě zpráv z médií šetření postupu Dětského domova v Uherském Ostrohu a Úřadu městské části Brno – sever. „Cílem šetření je zjistit, zda obě instituce mohly zabránit zneužití nezletilého chlapce z dětského domova, který byl jakožto výherce soutěže o „pobyt dítěte u V.I.P.“ poslán bez prošetření poměrů na dlouhodobý pobyt k organizátorovi soutěže, který dítě pohlavně zneužil,“ vysvětlila Hrazdílková.