Program Drama lásky zahrnuje šest skladeb, které doplní variace na španělské fandango. Tvorbu italského skladatele Domenica Scarlattiho připomenou komorní kantáty Tu mi chiedo o mio ben, No, non fuggire o Nice, Di Fille vedicarmi vorrei a Fille giá piú non parlo. Španělská sopranistka dále uvede skladby Sarabande a Passaccaille z repertoáru Goerge Friedricha Händela. Celý koncertní program spojuje příběh o Ariadně a Lukrécii, který prostupuje hudebními díly obou autorů.

María Espada se pražskému publiku představila již v rámci loňského ročníku Letních slavností staré hudby. Letos její recitál doplní španělský soubor Forma Antiqva, jehož jádro tvoří bratři Aáron, Pablo a Daniel Zapicovi.

Festival Letní slavnosti staré hudby se letos koná v termínu 23. července až 11. srpna. Jeho jubilejní 10. ročník nabízí celkem devět koncertů prezentujících duchovní i světskou hudbu od středověku po období romantismu. Jednotlivé koncerty budou odehrány v adekvátních historických architektonických prostorách.