Popud ke zřízení komise, do jejíhož čela byl nakonec dosazen Hojda poté, co se rozhodovalo mezi ním a občanskodemokratickým poslancem Martinem Římanem, vzešel od poslanců KSČM, které podpořil i tehdejší předseda vlády a šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek. Vyšetřování, které bylo ukončeno po třech měsících, však žádný konkrétní výsledek nepřineslo. Členové komise v lednu roku 2006 sice dospěli k závěru, že zájemci o koupi Unipetrolu se opravdu snažili ovlivnit privatizaci podniku, nenašly se ale důkazy, které by svědčily o tom, že by jim při tom kterýkoli státní orgán či politik vyšli vstříc. Podnik tehdy koupil polský koncern PKN Orlen.

Pavel Hojda je členem několika sněmovních výborů. Od září roku 2006 působí jako místopředseda Hospodářského výboru, o tři měsíce později se pak stává součástí Volebního výboru. Od roku 2007 je členem Podvýboru pro výzkum, vývoj, letectví a kosmonautiku. Kromě toho působí ve Volební komisi a Stálé delegaci do Shromáždění Západoevropské unie. Již šest let pak vykonává funkci člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jak sám uvádí na internetových stránkách poslaneckého klubu KSČM, jeho ideou je sociální spravedlnost a ochrana slabších. "V současné době, tedy po převratu v roce 1989, je myšlenka sociální spravedlnosti a pomoci daleko aktuálnější než kdy předtím. Hlavním cílem je vybudovat takový systém ve společnosti, kde bude mít opravdu každý stejnou šanci, ale tato šance nebude realizována na úkor druhých lidí a proti zájmu celé společnosti," píše ve svém stručném životopise.

Pavel Hojda je dlouholetým členem komunistické strany. Muž, který zaujímá čelní místo na stranické kandidátce v lázeňském kraji, do tehdejší Komunistické strany Československa vstoupil v roce 1972, kdy mu bylo dvacet let. Původně vyučený automechanik se ihned po absolvování povinné dvouleté praxe jako autoelektrikář v chebské ČSAD vrhl na studia. Poté, co si udělal maturitu na střední škole pro pracující, se rozhodl získat i vzdělání nejvyšší. V roce 1979 tak dosáhl na vysokoškolský diplom, který potvrzoval úspěšné zakončení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. ČSAD však zůstal věrný a ihned po absolutoriu se do jeho chebského závodu vrátil, aby zde působil na různých technicko-řídících funkcích. V letech 1984 až 1990 působil ve společnosti Drobné zboží Cheb, nejprve na pozici vedoucího technického odboru a poté jako technický náměstek. Po otevření hranic v roce 1990 vyjíždí do Německa, aby si vyzkoušel práci automechanika a autoelektrikáře u jedné soukromé firmy. Po svém návratu v roce 1993 až do svého zvolení poslancem v roce 1998 působil jako vedoucí pracovník v různých chebských firmách, naposledy jako ředitel a jednatel firmy TEREA Cheb.

Politice se lídr kandidátky v Karlovarském kraji věnuje již od roku 1980, kdy působil na tamním místním národním výboru. Z poslance výboru se postupně propracoval do čela finanční a plánovací komise, klubu mladých poslanců a Výboru lidové kontroly města. Komunální politice se věnoval i po revoluci, kdy působil jako člen městské rady a člen několik jejích komisí. Chebským zastupitelem byl opětovně zvolen ve volbách v roce 1998. Ve stejném roce se stává i poslancem, poslanecký post přitom uhájil i v následujících volbách, které se konaly v letech 2002 a 2006.