Kromě Markové se loni v květnu Filipovi postavila i dvojice poslanců - Stanislav Grospič a Miloslav Ransdorf. Zatímco první vykonává mandát poslance českého parlamentu, druhý hájí české barvy v lavici Evropského parlamentu.

Marková je jako poslankyně členkou několika sněmovních výborů a podvýborů - Výboru pro evropské záležitosti, Výboru pro zdravotnictví, Výboru pro evropské záležitosti, Výboru pro zdravotnictví, Podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Podvýboru pro školství, Podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci a Podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Kromě toho zasedá ve Stálé komisi pro rovné příležitosti.

V Poslanecké sněmovně proslula především svým kritickým postojem ke zdravotnické reformě, ke které přistoupila koaliční vláda v čele s Mirkem Topolánkem (ODS). V rámci KSČM je stínovou ministryní pro rezort zdravotnictví.

Soňa Marková, která letos v únoru oslavila šestačtyřicáté narozeniny, vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové učitelství pro druhý ročník základních škol, její aprobací je ruský jazyk a dějepis. Na náchodské základní škole pak učila až do svého zvolení poslankyní v červnu roku 2002. Politice se však věnovala už před tím. V roce 1998 totiž byla zvolena do náchodského zastupitelstva. Jako zastupitelka byla členkou kulturní komise města.

O členství ve straně Marková požádala již v roce 1986. Do čela náchodské základní organizace byla zvolena v roce 2000 poté, co v ní dva roky vykonávala funkci místopředsedkyně. Již od roku 1997 zastupuje okres Náchod v Ústředním výboru KSČM.

Žena, na kterou komunistická strana sází v Královéhradeckém kraji, má úzký vztah k dětem. Od svých 15 let pracovala jako trenérka a cvičitelka plavání, vedla pionýrský oddíl a o prázdninách pracovala jako instruktorka a vedoucí na táborech. Ve volných chvílích je možné ji zastihnout v přírodě, při práci na zahradě či na sportovišti, anebo ponořenou do knih. Jak totiž sama tvrdí, ráda "poznává historii, kulturu a přírodní krásy".