Důvodem odvolání Gombára byla především jeho zaneprázdněnost. "Nesporné kvality režijní práce Doda Gombára se promítly v zájmu některých divadelních scén v České republice – Praha, Ústí nad Labem, Brno a jiné – a tím, že jsou ze strany uměleckého šéfa upřednostněny režijní zájmy mimo domovskou scénu, bylo způsobeno vážné řídicí, organizátorské a komunikační vakuum," vysvětlil jeden z důvodů odvolání Sobek.

Zlínská scéna má za sebou řadu výrazných uměleckých úspěchů, ale v poslední době měla nepřesvědčivé výsledky, které neuspokojovaly očekávání vedení divadla. "Naše divadlo potřebuje dosahovat minimálně pětasedmdesátiprocentní průměrné návštěvnosti. Od roku 2006 však toto číslo stále klesá. V roce 2006 činilo 74 %, v roce 2008 70 %. Za první pololetí roku 2009 je naše průměrná návštěvnost 69 %," zdůraznil Sobek.

Městskému divadlu Zlín také od minulého roku ubyli předplatitelé, oproti loňské sezoně je jich o 783 méně. Na odliv předplatitelů měla podle vedení divadla velký podíl i skladba repertoáru. "Mnohokrát jsme o něm diskutovali na poradách vedení. Chceme, aby byl vyváženější a vstřícnější k divákům," poznamenal ředitel divadla.

S úbytkem diváků souvisí i pokles příjmů divadla ze vstupného. V prvním pololetí roku 2009 to bylo přibližně o 300 000 korun méně než ve stejném období roku 2008.

Novým uměleckým šéfem zlínského divadla se od 1. srpna stane Petr Veselý, který již jako umělecký šéf Městského divadla Zlín působil. "Základem je otevřenost a vstřícnost směrem k divákovi. Cílem pak je výrazné navýšení abonentů, výrazné navýšení návštěvnosti a potažmo reprízovanosti titulů," prohlásil nový umělecký šéf divadla. V současné době připravuje se zlínským uměleckým souborem jednu z prvních podzimních premiér sezony 2009/2010 Cyrano z Bergeracu. Diváci se na hrdinskou komedii o lásce a cti mohou těšit 17. října.

Dodo Gombárovi nabídl ředitel Sobek post kmenového režiséra divadla a čeká na jeho konečné vyjádření.