Koncert nese název Abýchu toho roku život dán jest člověku a změřen je na obřadní písně liturgického cyklu z kancionálu Písně vajroční a. d.1537.

Soubor Ludus musicus se věnuje interpretaci vážné hudby již mnoho let. Sídlí v Dobřichovicích u Prahy. Je soukromým tělesem. Tvoří jej studentky, studenti a absolventi různých hudebních škol.

Ve svém repertoáru má Ludus musicus především hudbu středověkou, renesanční, barokní, ale také moderní autory a několik zcela ojedinělých témat, jako je hudba antická nebo hudba čínská. Ve snaze přiblížit se historickému vyznění používá kopií dobových hudebních nástrojů jako je antická kithara, lyra, tympanon, středověký žaltář, kobza, loutna, trumšajt, kravské rohy, cimbálek, barokní kytara nebo viola da gamba.