"Napsal jsem knihu Modrá, nikoli zelená planeta, kde se věnuji tomu, že klima není ohroženo v takové míře, jak většina vědců či států tvrdí. Chtěl bych říci, že si za tím stojím, klima je v pořádku ale svoboda mnoha lidí i států je nyní ohrožena," uvedl Klaus.

Klaus ve svém projevu upozornil studenty končícího letního Interdisciplinárního kursu o politických a ekonomických systémech, že v současnosti ve světě převládá snaha lidí požadovat po vládách sociální systém státu a nikoliv kapitalismus. "Ne mnoho lidí chce v této ekonomicky složité době kapitalismus, lidé se obrací na stát s požadavky sociálního přístupu a kapitalismus shledávají špatným. Doufám, že vám tento kurs ukázal kde je ovšem ta správná cesta," dodal.

Prezident dal současný stav do kontextu s komunistickým režimem, kde lidé také předávali odpovědnost na stát, ale byli zbaveni svobody. Ztrátu svobody ovšem Klaus vyjádřil i s ohledem na snahy agresivní evropské integrace států EU, kdy například Lisabonská smlouva státy zbavuje jejich suverenity, samostatnosti a individuálnosti. Prezident připomněl v projevu slogan "zpátky do Evropy" a apeloval na kontext, že Evropská unie sice musí být jednotná a integrovaná ale nesmí na úkor své existence omezovat nebo utlačovat některé její členy a brát jim veškerou samostatnost a suverenitu.

Prezident v projevu na závěr vyzval studenty k tomu, aby s ohledem na své ekonomické zaměření vyvinuli snahu současný stav věcí změnit, například prací v mikroekonomické sféře finančnictví a bankovnictví a pracovali na hodnotách spojených s kapitalismem.

The Fund for American Studies ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK a Georgetown University pořádá v Praze letní kurs s názvem The American Institute on Political and Economic Systems (AIPES) již 13 let.

Podle tvůrců programu slouží více jak 20tidenní kurz především pro studenty z postkomunistických zemí a klade si za cíl, seznámit je s principy demokracie, volného obchodu a otevřené společnosti tak, jak se v průběhu historie vytvářely ve Spojených státech amerických. Kurzu se účastní kolem stovky studentů z mnoha zemí světa.