„Druhý nejvyšší počet případů v tomto kraji je z Přerovska; těch je dosud 627,“ řekl Bálek. Odpovídá to zhruba postižení Jesenicka a Hranicka, tedy severozápadní části okresu Přerov, které byly postižené červnovými bleskovými povodněmi. Na Hranicku, kde povodně v noci z 24. na 25. června zasáhly v devět obcí, činí škody shrnuté krajským úřadem téměř 788 milionů korun. Na Jesenicku to pak bylo po přívalech vody v noci z 26. na 27. června 2,88 miliardy korun. Celkem tedy v Olomouckém kraji vznikly škody za téměř 3,7 miliardy korun.

Z ostatních částí Olomouckého kraje se již na Českou pojišťovnu obrátilo v souvislosti s povodněmi daleko méně lidí. Ze Šumperska jich bylo 91, z Olomoucka 14 a z Prostějovska jen pět.
„Je třeba zdůraznit, že jsou to jen škody ze záplav,“ řekl Bálek. Dodal, že jsou tu pak ještě škody způsobené vichřicí, kroupami a údery blesku.

Povodně postihly také zemědělce. Ti podle Bálka hlásí pět stovek pojistných událostí s předpokládanou výší plnění 200 milionů korun. Porosty byly poškozené či zničené na 25 tisících hektarů. Podstatná část z nich je právě Olomouckého kraje. „Leckde zase dodnes pohřešují desítky telat, která při záplavách nezahynula, ale voda je odnesla na jiné pastviny,“ poznamenal Bálek.