"Po uplynutí lhůty 30 dnů půjde novela zákona k panu prezidentovi, který má 15 dní na to, aby zákon podepsal. Prezident již dříve kritizoval snížení trestní odpovědnosti, a tedy předpokládám, že novelu podepíše," uvedla předkladatelka návrhu poslankyně Zuzka Rujbrová (KSČM). Pokud by novelu prezident nepodepsal, vrací se návrh zpět do Poslanecké sněmovny. V Senátu neprošel žádný pozměňovací návrh senátora Jaroslava Kubery ani Jiřího Žáka (oba ODS).

Senátorka Aleny Gajduškové (ČSSD) během jednání upozornila na to, že se nesmí opomenout, když se sníží trestní odpovědnost mladistvých, tak se zbavují trestní odpovědnosti jejich rodiče. Na to reagovala předkladatelka návrhu poslankyně Rujbrová. "Přesně tento problém řeší zákon o ohrožování mravní výchovy mládeže. Rodiče rozhodně nebudou zbaveny trestní odpovědnosti svých dětí," vysvětlila.

Podle předkladatelek návrhu prošel pozměňovací návrh na snížení trestní odpovědnosti na 14 let jako součást novely trestního zákoníku chaoticky a v ČR již existuje systém, který umožňuje postih dětí již od 12 let, kdy se jedná o různé formy ochranného opatření, dohledu a i izolace, proto není snížení hranice odpovědnosti nutné.

Původní návrh komunistických poslankyň počítal pouze s tím, že se vrátí odpovědnost mladistvých na 15 let. Snížení věkové hranice obsahuje nový trestní řád, který bude platit od příštího roku.

Ve schvalovacím procesu v dolní parlamentní komoře neprošel například pozměňovací návrh na snížení obou hranic na 14 let, poslanci neschválili ani mírnější variantu nechat trestní odpovědnost na 14 letech a legální sex uzákonit od 15 let věku.